Djeca

Svijet oko nas neprestano se mijenja, djeca i adolescenti se mijenjaju i posao svih koji rade sa djecom je stalna edukacija kako bi bolje spoznali taj njihov svijet i bili im tu kada nas trebaju. Svoju zadaću vidim u tome da djeci i adolescentima pomognem da se osjećaju jače i zadovoljnije unutar sebe samih.

Djeci je ponekad potrebna neutralna osoba za proradu njihovih teških emocija

Šestogodišnji John nacrtao je kako leti ravno prema crnoj stijeni.

Rekao je: “Nešto sam napravio. Napravio sam sunce i stijenu. Imam kacigu.

Onda sam nagnuo glavu tako da se sudarim sa stijenom.

Osjećam da ću povraćati.

Naprijed, Superman!“

„Želiš li letjeti?“

John: “Oh, ne, ne, ne.“

„Doživljavaš li u svom životu često sudare?“

John:“Da!“

„Ispričaj mi kako upadaš u nevolje.“ (John počinje vrlo detaljno pričati o svojim neprilikama)

(Iz knjige Violet Oaklander: Put do dječjeg srca)

Svako je dijete posebna i vrijedna osoba kojoj pripadaju sva ljudska prava i tome ih roditelji i svi koji rade sa djecom trebaju učiti i biti im podrška na tom putu odrastanja.

Rad s djecom

U radu s djecom terapeut mora biti jako koncentriran da mu ne promakne neki detalj koji je jako bitan za to dijete. Sa djecom se radi koristeći se glumom, pričama, crtežem, glinom i drugim kreativnim tehnikama, pri čemu se mora voditi računa o afinitetu svakog pojedinog djeteta, te o njegovom razvojnom stadiju.

Nerjetko se u radu sa djecom rade vježbe disanja da bi se oni na taj način opustili, ali i da bi tu moćnu tehniku neučili korisiti u svakodnevnom životu.

Djecu se uči da imaju pravo izabrati ii verbalizirati svoje potrebe, želje, misli i ideje.