O meni

Svijet oko nas neprestano se mijenja, djeca i adolescenti se mijenjaju i posao svih koji rade sa djecom je stalna edukacija kako bi bolje spoznali taj njihov svijet i bili im tu kada nas trebaju. Svoju zadaću vidim u tome da djeci i adolescentima pomognem da se osjećaju jače i zadovoljnije unutar sebe samih.

Psihoterapeut

Kristina Bajsić Županić

Kristina Bajsić Županić, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Studij socijalnog rada.

Radila je u Centru za socijalnu skrb, Obiteljskom centru Koprivničko-križevačke županije, te Obiteljskom centru Varaždinske županije.

Pored iskustva u radu s djecom i roditeljima prošla je brojne edukacije i stručna usavršavanja: edukacija za provedbu programa „Rastimo zajedno“ dr. Starc i dr. Pečnik- edukacija za voditelja programa a Familylab International &Famililab Hrvatska (Jesper jull) –edukacija za voditelja seminara; Terapija igrom(trodnevna edukacija); Obiteljska sistemska terapija-milica Pejnović(trodnevna edukacija); Think abouth youth-achieving mental healt and psihosocial wellveing.

„Djetetovi su osjećaji njegova srž. Ako mu ih rasvijetlimo, ono će ih početi raspoznavati i prihvaćati. „

(Violet Oaklander: Put do dječjeg srca)

Stručnost i iskustvo

Nakon što i sama postaje roditelj upisuje četvrogodišnju edukaciju za dječjeg i adolescentnog psihoterapeuta pod vodstvom Dubravke Kocijan Hercigonje. U edukaciji je i sama prošla kroz terapijski rad, slušala brojne module kao što su self, ljudski razvoj, tehnike rada s adolescentima, psihopatologija,adhd, crtež kod djece, terapija igrom, visokokonfliktni razvodi, mehanizmi obrane i brojne druge.

Dvije godine volonterski je provodila terapiju za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u jednom dječjem domu gdje je stekla predivne male prijatelje. Po završetku edukacije stekla je Europski certifikat za dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta koji dodjeljuje Europska org. za psihoterapiju-European Association for Psychotherapy.

Članica je komore psihoterapeuta te i nadalje sudjeluje na stručnim edukacijama.